Saturday, July 10, 2010

انتخاب داوران غیر ترک برای بازی‌های تراختور


امشب آقای عنایت رئیس کمیته داوری فدراسیون فوتبال حرفهایی را در برنامه "یک جهان یک جام" شبکه 3 زد و آنقدر اهمییت داشت که نصف شب من هم کامپیوتر را روشن کنم تا مطلبی را که چهار ماه قبل با عنوان "ادعاي حرفه‌اي‌گري و مشكل داوري بازي‌هاي تيراختور" نوشتم ادامه دهم.

در قسمتی از آن نوشته جهت "حل مشكل داوري در بازي‌هاي تراختور" چنین پیشنهادی داده شده بود:
باز برگريم به مسأله حرفه‌اي گري در فوتبال و اينكه چرا تراختور خواسته و ناخواسته دچار حاشيه مي‌شود. همانطور كه مشخص است حواشي و اختلافات و همين قضيه اخير و بهانه بيرون كشيدن تيم از زمين به دليل نارضايتي از نحوه داوري است و طرفداران تيراختور هم عليه جناب عنايت(رييس كميته داوران ليگ) هم بارها شعار داده‌اند. و آنها هم هميشه ادعايشان بر اين بوده هميشه بهترين داوران را براي قضاوتهاي بازي تيراختور انتخاب كرده‌اند.

حتي با صحت اين ادعا نكته‌اي كه از آن غفلت مي‌شود به بهترين داور بودن بر نمي گردد. آنچه بايد مورد توجه و عنايت جناب عنايت قرار گيرد آن است كه تيراختور با تيمي مثل مقاومت شيراز كه مثلا اگر در برابر مس كرمان بازي مي كند فرق دارد كه با انتخاب يك داور خوب غير شيرازي و غير كرماني مشكل داوري حل شود. مي توان گفت قضيه تا حدودي مشابه با مسابقات سرخابي است و يا اينكه "بودن يا نبودن" شكسپير را بايد تغيير دهيم به "تيراختوري بودن يا تيراختوري نبودن؛ مسأله اين است"!

در برنامه امشب "یک جهان یک جام" که موضوع بحثش داوری بازیهای جام جهانی بود و اینکه چرا از میان دو داور ممتاز مکزیکی و انگلیسی، داور انگلیسی جهت قضاوت بازی فینال میان هلند و اسپانیا انتخاب شده، آقای عنایت مثالی از کشور خودمان زد که همگان متوجه شدند، جهت چینش داوران در ایران هم به مسائل زبانی دقت می شود، ولی نه به رغم خودشان بی طرفانه، بلکه این کار در کمال ناداوری صورت می گیرد. عنایت در مثال خود تیم تراکتورسازی را مثال زد! او گفت:
ما جهت قضاوت بازی‌های تراکتور با یک تیم غیر آذربایجانی، یک داور زنجانی انتخاب نمی کنیم؛ چون ممکن است یک داور زنجانی که آذری زبان (یعنی ترک) است به نفع تراکتور سوت بزند. فیفا هم دقیقا چنین موردی را  جهت قضاوت تیم اسپانیا با هلند در نظر می گیرد و داور مکزیکی را که اسپانیولی زبان است انتخاب نمی کند!

و حال باید از آقای عنایت و بقیه دست اندرکاران فوتبال در ایران باید پرسید آیا عکس این قضیه ممکن نیست؟ یعنی آیا داور غیر آذری زبانی (غیر ترک) که انتخاب می کنید، آیا احتمالش صفر است که به نفع تیم غیر آذری‌زبان سوت بزند؟!

در پایان هم این دو مورد را اضافه کنم:

اولا این جام جهانی چه خوب است که رویدادها و حواشی آن باعث می شود، حقایقی در مملکت خودمان آشکار شود که اگر مستقیما بخواهی آنها را تحلیل و اثبات کنی، انگ تفکر در چارچوب تئوری توطئه را به آدم می چسبانند. همین حرف را جناب عنایت امکان نداشت که مثلا در برنامه نود بگوید! دستشان درد نکند که بالاخره در برنامه مربوط به جام جهانی می آیند و بدان اقرار می کنند.

و ثانیا جهت اطلاع جناب عنایت و من باب مزاح عرض شود که اولا اسپانیا هم کاملا اسپانیولی زبان نیست! و ستارگان اصلی تیمش کاتالان هستند؛ احتمالا اگر داور مکزیکی باشد برای لج پویول و پیکه و ... هم که شده شاید به نفع هلند قضاوت کند!

No comments:

Yazıları Latin əlifbasında görmək için, mətni kopi eləyib gedin Köçürgə`yə:

köçürgə yazılımı