Sunday, March 7, 2010

Tirəxturçuluq Çətinlikləri

Bildiyiniz kimi bir  tə'til olmayan və iş günündə 60,000 dən çox, Tiraxtur yığmasını sevən, Azərbaycanın hər bir bucağından getdilər Təbrizin Səhənd idman sarayına və Tiraxturu alqışlayaraq Azərbaycanlılıq və Türk olmaq kimiliyini unutmadılar. İranın dövlət tv'u da aydın bir dala çəkilmə də, bu oyunu təkcə ustan şəbəkəsində yox bəlki ölkəsəl üçüncü kanaldan da canlı olaraq yaydı.

Oyundan sonra saytlara baş vurdum görəm bu oyuna görə başqa nə xəbər var ki aşağıda ki şəkillər ilə qarşılandım. Təbriz sorumluları indiyiə dək bu qədər qeyrətli yandaşa yaxşı bir sayqı və hörmət göstərmirlər və onlara bir sağlamlı və təhlukəsiz bir giriş-çıxış yolu düzətməyiblər! Bu üç görütülər TabrizFoto saytındandır. Siz də baxın və qəzavət edin:
No comments:

Yazıları Latin əlifbasında görmək için, mətni kopi eləyib gedin Köçürgə`yə:

köçürgə yazılımı