Monday, March 10, 2008

Hər Nə, Qadınıçın!

Uluslararası qadın günündə, bu günü, çalışqan və qorxmaz Türk qadınlara, qutlu olsun deyəbilmədim; əlbəttə hər gün hammıya ayiddir və bu gecə o günü qutlu olsun demək istəyirəm. O gün bir yer də qonaq idim və trt və Q.Azərbaycanın İctimayi kanalı bu günə görə olan ortaq verlişini görürdüm, elə gözəl verlişlər olan zaman belə bloqların qutlayıb-qutlamaması elə də önəmli dəyil, sanki! Ancaq o verliş də ki adamlar hamısı qadınıdılar, təkcə aş-pişirənlər kişi idilər, və bu yazıq kişilər isə başlarını aşağı salıb təkcə qab-qacağ işlərinə baxırdılar! Orada hər nə, qadınıçınıdır!!

Aşağı da, yuxarı da ki sözlər ilə, çox da ilişgili olmayan(!), Türkcəyə çevirdiyim gülünc bir xatirəni oxuyacaqsınız. Və bu xatirə də isə, hər nə, qadınıçındır!

Pəhləvi şahlıq dönəmində başbaxan olan Marağalı Sa’iid(ساعد مراغه ای)dən belə bir xatirə nəql olunmuşdur:

Qonsul nayibi(yardımcısı) olanda, şənliklə gədim arvadımın yanına və bu dağ xəbəri xanıma verdim.
Anca o bütün e,tinasızlığıyla başını tərpədib, “Başına kül savurum! Filanı qonsuldur, sən qonsul yardımcısı?”, dedi.
Zaman geçdi, mən qonsul oldum və haqlı bir qiyafə tutaraq getdim xanım yanına! Ginə də xanım məni saymadı və “ Daş başına düşsün, filani diş işlər baxanı yardımcısı (Xarici işlər naziri muavini) dir , halbuki sən qonsulsan!!?”, dedi.
Oldum diş işlər baxanının yardımcısı; “Kül başına! Filanı diş işlər baxanı dır və sən ... ?!” kimi sözü bir daha xanım dan dinlədim.
Diş işlər baxanı oldum. “Filanı başbaxan dır... daş başına olsuneeee!”, dedi.

Son da oldum İranın başbaxanı və bu dönə daha arxayın addım ataraq evə sarı getdim və bunu gözləyirdim ki arvad dik atdana və bağışlama istəyə! Bu xəbər vermədən, mənə bir baxıb başını tovlayandan sonra dərin bir ah çəkib, “Daş o millətin başına olsun ki sən onun başbaxanı olasan!”, dedi.

No comments:

Yazıları Latin əlifbasında görmək için, mətni kopi eləyib gedin Köçürgə`yə:

köçürgə yazılımı