Thursday, June 26, 2008

پاياني خوب براي يك تيم شجاع

ديشب شب شگفتي ها بود! و شگفتي موقعي زياد شد كه فردوسي پور پس از اتمام بازي و شكست تيم ذخيره هاي تركيه در مقابل آلمان و راحت شدن خيال همه(!)، فاكس يك اردبيلي را نيز خواند كه گفته بود ما آذريها در بين تيمهاي شركت كننده در جام يورو 2008 ، طرفدار تيم تركيه هستيم!
و ضمنا، در تفسير پايان بازي شبكه 3، به جاي اينكه مفسرين محترم تلويزيون بيايند و بازي را تحليل كنند، بازهم بحث تحليل شانس تركيه شروع شد!
حالا شما نظرات نويسنده گاردين را بخوانيد! فوتبالچي تر و فوتبال شناس تر از انگليسي جماعت كه نداريم؟!

تركيه شجاع سرانجام با لاك(بخت/شانس) و لام حذف شد

تيم فاتيح تئريم عملكردي در سطح نيمه نهايي ارائه داد تا فقط به تيم فرصت طلبي مثل آلمان ببازد
25 ژوئن 2008، 21:59 – پاول دويل – روزنامه گاردين

تنها تيمي كه در اين تورنمنت سعي كرد تا اين را ثابت كند كه هرگز تيمي قابل پيش بيني و دست كم گرفته نيست، تركيه بود. و امشب هم آلمان به گونه اي بخشش ناپذير هر دو را ثابت كرد. و به صورت تراژيك از دست تركيه خلاص شد.

شايد آلمان با شروع غير قابل توضيح تركيه در بازي با چك كه از نظر قدرت فيزيكي و علاقه با آلمانها مشابهند، گول خورد. در اين مسابقه تركيه با نفوذ به عمق و بازي طولي و كم عرض شروع كرد. امشب، هرچند، آنها به تاكتيكهايي برگشتند كه در تيم گالاتاساراي فاتيح تئريم ساخته شده: آنها مي خواستند بر تمام نقاط زمين مسلط شوند، تهاجم هوشمندانه آنها با قلبهايي قهرمانانه و جايگيريهاي منحصربفرد همراه بود. تحرك مداوم آنها بچه هاي آلمان را كه به سلانه سلانه وادار كرده(ترجمه لفظ به لفظ از انگليسي)، و به طور شگفت انگيزي با اثر متقابل آنها كامل مي شد. اگر تداركات و آمادگي آلمان فقط تماشاي نيمه اول بازي تركيه – چك را در برگرفته، شايد تركيه هم متقابلا باخت آلمان در برابر كرواتها را ديده بوده كه پياده هاي يواخيم لاو در بازي پلي آف به خبرگي شركت كرده بودند، همانگونه كه براي بيشتر بازي امشب بودند.
حاميت آلتين توپ خستگي ناپذير (و بي اندازه مستعد و همه كاره) ژنرال ميانه ميدان بود و در جناحين اوغور بورال و كاظيم كاظيم غير قابل جلوگيري بودند. حركت سريع و كاوش آنها كه به ياري سئميه شن تورك مي آمد، به ميروسلاو كلوزه نشان مي داد كه چگونه به تنهايي در نقش مرد خط مقدم بازي كند. بدينترتيب سئمييه دفاع آلمان را گيج مي كرد. يكي از حركتهاي سريع او به فضاي جلوي دروازه باعث شوت سنگين كاظيم كاظيم شد كه در دقيقه 14 تير افقي دروازه را لرزاند.
هنگامي تركها به گلي كه مستحق آن بودند رسيدند، كه آلمان به كندي در حال دفاع بودند و تنبيه آنها توسط تيم يكدست تركيه بناچار كليد كار آنها شد. توپي از گوشه زمين آلمان با حركت سريع كاظيم كاظيم به تير افقي خورد فرستاده شد و توپ برگشت داده شده از روي خط با شوت اوغور بالاخره به گل تبديل شد و البته او بايد از يئنس لئمان هم تشكر كند كه به گونه اي خنداه دار با مدافعينش به خوبي هماهنگ نبود.
زماني كه باستين شواين اشتايگر(شواين اشتايگر يعني خوك سوار در زبان آلماني) به پاس هوايي عالي از سوي لوكاس پودولسكي، بازي را به تساوي كشاند، فرصتي به دست آمد تا آلمان در همان كلاسي كه رقيب آنها دارد، بازي كند. سواي اينكه اينكه آنها قد بالاتري داشتند، گاهي اوقات هم به ضربات سري كه در ضربات آزاد بدست مي آمد اميدوار بودند. آن شايد به اين دليل بود كه اين اقدامي كه داور به افتادن فيليپ لام، چسبيده به محوطه پنالتي تركيه در دقيقه 50 بازي، باور نداشت.
به نظر مي رسيد كه روشتو رچبر مي خواهد به كلوزه هديه اي بدهد تا آلمان برد نامستحقي داشته باشد، اما لئمان بعد از يك دريبل حيرت آور و عبور سابري، به مساعدت سئميه و تركيه پرداخت؛ و هنگامي كه دولا شد تا توپ مورد انتظارش را بگيرد بازهم به گونه اي واضح تر معلوم شد كه آلمان در برابر سرعت و تصميم تركيه آماده نيست. اگر آن ديوانگي بود، حوادث ديگري هم بايد مي افتاد تا اين تورنمنت عجيب و غريب تر شود. گل لام، به گونه اي درخشان، پس از يك-دويي باشكوه، اتفاق افتاد تا راهي مناسب براي به سرانجام رسيدن اين مسابقه افسانه اي رو به اوج باشد. آن را از يك تيم پر اشتباه مستثني كنيد!
منبع:

Brave Turkey finally downed by luck and Lahm

No comments:

Yazıları Latin əlifbasında görmək için, mətni kopi eləyib gedin Köçürgə`yə:

köçürgə yazılımı