Friday, September 19, 2008

Gərçək Şayir

Şəhriyarın 20ci vəfat ildönümü, və İranın ulusal Qoşma və Görəksöz(milli şeyr və ədəb günü) günü də gəlib geçdi. Zaman geçdikcə, Şəhryarın şeyrləri köhnələnmir və dəyəri daha artıq bilinir, və bu bəlli olur ki o onun tayı kimi bir yetənəyin, təkcə Türk dilində yox, bəlkə başqa dillərdə, gəlib-gəlməmyi allahə lində dir. Deyirlər Fars dili Şeyr dili dir, ancaq mən görməmişəm Fars dilində bir şeyr olsun gerçək anlamda hammının birdən duyğulandırıb, güldürsün və ya ağlatsın. Şəhriyarın qoşmaları belə bir gücə sahibdirlər. və bunları Xan Nənə , Bəlalı Baş, və Yar qasidi kimi şeyrlərdə görmək olar. Şəhriyarın öz dili ilə oxunmuş Bəlalı Baş şeyrini MP3 formasında burada qoymuşam ki əndirib, qulaq asabilərsiniz*.

Şəhriyar bu şeyri, səksəninci illərdə Təbriz biliyurdunda(?), bir Türkcə şeyr oxumaq istəyinin cavabında, oxumuşdur. Deyir xanımın yadına, Bir şeyr oxumaq istəyir! Ancaq orada olan güdükçülərin birisi deyir bura ‘müxtəlit’ dir ha!

Şəhriyar ilk də müxtəlit sözü araya gələndə, belə düşünür, çünkü öyrəncilərin arasında İranın bütün yerlərindən Türk dilli olmayanlar da vardılar, gərək Türkcə şeyrlərinin Farscaya da çevirə! Deyir buna görə Farsca da izah edəcək, ancaq bunu da artırır Türk dilində olan zərafətləri başqa dillərə açıqlamaq olmaz!

Ona deyirlər , mənzurları ‘müxtəlit’ deməkdən budur ki, orada qadınlar isə vardılar, sən ki öz arvadına görə bir şeyr oxumaq qərarındasan, gözlə!!

Və nə əcib işdir ki uzu-susuzluq ilə, Şəhriyara əxlaqı bir uyarı verirlər! Mən ki 20-30il dən sonra, o ustada belə bir sayqısızlıq göstərməyi eşidirəm utanıram!
Hər halda Şəhriyar gülüb deyir:
“Xanımımın ölümündən sonra, yaxşılıq və xeyrləri deməkdən sonra, başqa bir şey yoxdur!”


Bəlalı baş

Yar günümü, göy əsgiyə, tutdu ki dur məni boşa!
Cütçü görübsən öküzə, öküz qoyub bizov qoşa?!

Sən əllini geçib yaşın, mən bir otuz yaşında qız,
Söylə görüm otuz yaşın nə nisbəti əlli yaşa?!

Sən yerə qoydun başıvı, mən başıma nə daş salım?!
Bəlkə mən artıq yaşadım, neyləməli? Dedim: yaşa!

Biz də bəlalı baş nöçün(nə için), yanına süpürgə bağlasın?
Börkü başa qoyan gərək, börkünə də bir yaraşa!

Bir də kəbin kəsilməmiş sən mənə bir söz demədin,
Yoxsa cəhazımda gərək gələydi bir hoqqa maşa!

Dedim qəza gəlib tapıb, bir iş idi olub geçib
Qurbanam ol ala gözə, heyranam o qələm qaşa!

Mən ki özümdə bir günah görmüyürəm, çarə nədir?
Pis bəşərin qaydasıdır, yaxşını tapsa dolaşa!

Dosta mürüvvət etməli, düşmən ilə geçinməli,
İş belə dir, rəva dəyil, bəşər yolun azıb çaşa!

Mən də sənin dayoğlunam, sən də mənim bibimqızı
Könül baxırsa günəşə, göz də gərəkdir qamaşa

İndi bizim maral kimi, üç balamız var dır gərək,
Ata-ana savaşsa da, bunlara xatir barışa

Hər kişiyə əyalı də, öz canı tək hörüklənib
Hədiyə də olmaz eyləsin əyalı qardaş, qardaşa!

Bu dünya bir yol kimi dir, biz axirət musafiri,
Kicavədə, hamaş gərək öz hamaşi ilə yanaşa

Axirəti olanların dünyası ğəmsiz olmuyub**
Sel dir gələr axar geçər, amma gərək aşıb daşa

Məsəl dir yer ki bərk olur, öküz öküzdən inciyir
Hey dartılılır ipin qıra, yoldaşı ilə bir savaşa!

Bizim də rüzigarımız yaman dır, biz də eyb yox,
Bəlkə vəzifə dir bəşər gonşuları ilə qonuşa

Həqq-i həyat yox daha bizlərə, çox böyük başı,
Zindanımız da həqqimiz, bir baca tapsaq tamaşa!

Amma onun şəmatəti, allaha xoş gəlmiyubən,
Getdi manim həyatımı vurdu daşa, çıxdı başa...

Xişgənaplı Seyid məmməd hüseyn Bəhcət (Şəhriyar)


* )
32Kbps MP3 file: 2.69MB
64Kbps MP3 file: 5.38MB

Bu faylların sonuna ‘Haq Yolunda’ adlı bir gözәl Mahnı isә artırmışam:
32Kbps MP3 file: 3.94MB
64Kbps MP3 file: 7.89MB

**) Bura da deyir bu bölmə quranın bir ayəsi ilə ilişgili dir
بو يازينين آزكانوئرت ايله عرب اليفباسينا دؤندريلميشي ني، بورادا اوخويابيلرسينيز -- كليك ائدين

No comments:

Yazıları Latin əlifbasında görmək için, mətni kopi eləyib gedin Köçürgə`yə:

köçürgə yazılımı