Wednesday, May 13, 2009

قاعده مندي زبان تركي


آنچه در زير به نقل از ويكي پديا آمده، مثالي جهت نشان دادن ترتيب متفاوت كلمه ها و ريشه در زبانهاي تركي و انگليسي است و نه مقايسه قاعده مندي آنها! در انگليسي بعضي وقتها به انتهاي ريشه فعل و معمولا قبل از ريشه اين كار انجام مي شود. اما در تركي در چنين مواقعي علاوه بر اينكه احتياجي به ساختن جمله نيست، وند(كؤك)ها فقط به انتهاي ريشه اضافه مي شود:


البته اگر بخواهيم عبارات بالا را به صورت تركي آذربايجاني بنويسيم، تفاوت چنداني نخواهد كرد، جز اينكه به جاي ت(t) حرف د(d) و به جاي ك(k) حرف ق(q) بايد گذاشت.
نكته منفي عبارات بالا فقط در همين خلاصه مي شود كه تركيه اي ها، حتي در چنين مثالهايي هم، زود مي چسبند به كلمه اروپا!

حالا معادل فارسي تركيبات فوق را ببينيد:

اروپا
اروپايي
اروپايي شو
اروپاييش كن
نتوان اروپاييش كن*
نتوانستيم اروپاييش كنيم
نتوانستند اروپاييش كنند
آنهايي كه نتوانستيم اروپاييشان كنيم
يكي از آنهايي كه نتوانستيم اروپاييشان كنيم
آيا او يكي از آنهايي است كه نتوانستيم اروپاييشان كنيم؟
آيا شما يكي از آنهايي هستيد كه نتوانستيم اروپاييشان كنيم؟

* - چنين مفهومي در فارسي وجود ندارد.

3 comments:

Anonymous said...

whom could not Europeanize= kasi ke ne-mitoone oroopaei be-sheh.

Anonymous said...

دوست عزیز شما باید در قرار دادن مفعولها دقت بیشتری کنید. این فعل متعدی است. گذشته از این جایگاه قرار دادن واژه های انگلیسی در این جدول و برخی از ترجمه های فارسی شماهم نادرست هستند. احتمالا کسی ترکی را معیار قرار داده و بر اساس آن کلمان انگلیسی را پشت سر هم گذاشته تا برابری مفهومی را با توجه به وندها و جایگاه واژه ها بررسی کند. در فارسی می توان اینها را به ترتیب زیر گفت.

اروپا

اروپایی

اروپایی شدن یا اروپایی شو

اروپایی کردن (یا اگر مفعول بگذاریم ) اروپاییش کن

نمی توان اروپایی کرد( یا اگر مفعول در نظر بگیریم ) نمیتوان اروپاییش کرد (یا با فاعل) نمی توانیم اروپاییش کنیم.


که نشد اروپاییش کنیم یا که نتوانستیم اروپاییشان کنیم


کسانی که نشد اروپاییشان کنیم یا نتوانستیم اروپاییشان کنیم

چهار جمله آخرتان درست هستند.


البته من نمی دانم منظور شما از این مثال چیست ولی در زبان شناسی می گویند هیچ زبانی را بر زبان دیگر برتری نیست چون هر کدام ویژگهای خوب و بد خود را دارند و مهم آن است که افرادی که به آن زبان سخن می گویند چقدر با توانایی های آن زبان بازی کرده و ساختارهای بهترو پیچیده تری از آنها بیرون کشیده اند. ترکی، فارسی، عربی ، انگلیسی یا فرانسوی هیچیک برتری یا ضعفی نسبت به هم ندارند. بحث این است که( 1 ) قدرت و مبادلات سیاسی یا منطقه ای چه چیز را ایجاب می کند و( 2) نوشته ها و ساخته های فرهنگی و علمی که در آن زبانها هستی گرفته اند تا چه حد در دنیا یا در دل کسانی که در حوزه معنوی آن زبانها قرار گرفته اند جا باز کرده اند.
من فکر می کنم ایران باید کشوری شود که در آن زیباترین آثار فارسی، کردی
ترکی و غیره تولید شود تا قدر یکدیگر را بیشتر بدانیم. گنجینه ای داریم بی نظیر.

Anonymous said...

شما كه خودتون با همون لحن شكسته بسته فارسي اش هم كردين
البته مي شد نوشته ي شما رو بهترش هم كرد
ولي خوب همون نوشته ي شما هم خودش نشون مي ده كه مفهومش در فارسي هم هست
پس چطور مي گين نمي شه فارسي اش كرد
ساختار فارسي به علت اينكه يك زبان هندواروپايي است خيلي به انگليسي نزديكه
ترتيب فارسي اين جمله هم خيلي به ترتيب انگليسي اش نزديكه

Yazıları Latin əlifbasında görmək için, mətni kopi eləyib gedin Köçürgə`yə:

köçürgə yazılımı