Friday, September 7, 2007

Çox Danışmayın

Türkiyənin belə musiqilərini az dinləyərəm, çünkü ‘Play’ etsəm, iş işdən geçib, tilisim olub və indiki durumum kimi, Mərcan Dədənin 10 dəqiqəlik Nar-i Ney’inə 10cu kərə dən sonra da ‘Stop’ vurabilmərəm! İndi ki Səma rəqsi oynayabilmirəm və bilgisayarın qarşısında mıxlanmışam, əli boş qalmayıb Mevlananın 800cü doğum ildönümünə görə bir sözləri yazmalıyam.

Qonyalı, Rumlu, və ya Bəlxli Mevlana səthində, dünya da adlanan kimi olmasa da, bu sınırın içi, belə böyük və adlım adamların doğma ya ölüm yeri olmuşdur:
  • Azərbaycanın Həmədan kəndində basdırılmış Türk Alim İbn-i Sina
  • Xorasanın Neyşabur Kəndindən olan Fars Şayir, Həkim Ömər Xəyyam
  • Təbriz də yaşayıb-ölmüş Türk Dünyasının Böyük Şayiri Seyid Məhəmmət Hüseyn Şəhriyar (Farsca şeyri isə çox dur)
  • Farsların Böyük Şayiri Şirazlı Sə’di və Hafiz
  • Tehran da Anadan olmuş, Amerika da yaşayan Azərbaycanlı Çağdaş Bilim Adamı Profosor Lutfi Əsgərzadə
    ...
Və bunlara tay, onlarca adam vardır ki mən tanımıram, yoxsa unutmuşam! İndi bunu demək istəyirəm, İranı təkcə Farsların adına tanıtdırmaq istəyənlər nədən yuxarı da adları çəkilənlərin adını Mevlana kimi göylərə qaldırıb, Dunyalıq bir adam edəbilmirlər və yalnız oturub gecə-gündüz deyirlər: “Türkiyəlilər yox, bəlki Türklər(!) bizim Parsiquy(Fars dilinə söyləyən) və Fars dünyalıq adama yiyə çıxıb, onu Türk göstərirlər və...!?”
Olmaya ürzə-mürzə dən xəbər yox, yoxsa kimsə Ferdovsi kimi ırqçı olmazsa sizcə dünyalıq olmağa çıxarsız dır!? Belə isə dəyil, çox danışmayın; susun və qoyun ırqçı olmayanlar insanlıq yolunda adım atıb, kültürəl işlərini görsünlər. Əlbəttə deyinib-deyinməsiniz də, onlar sadəcə işlərini görəcəklər!

No comments:

Yazıları Latin əlifbasında görmək için, mətni kopi eləyib gedin Köçürgə`yə:

köçürgə yazılımı